Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2022 r.

Narodowy Bank Polski opublikował materiał: Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2022 r.