Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2023 r.

Narodowy Bank Polski opublikował materiał: Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2023 r.