Informacja o transakcjach oszukańczych – II kwartał 2022 r.

Narodowy Bank Polski opublikował materiał: Informacja o transakcjach oszukańczych dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w II kwartale 2022 r.