Informacja o transakcjach oszukańczych – III kwartał 2022 r.

Narodowy Bank Polski opublikował materiał: Informacja o transakcjach oszukańczych dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w III kwartale 2022 r.