Jaki jest cel polityki pieniężnej?

Jaki jest cel polityki pieniężnej?

„Utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP” – tak definiuje podstawową zasadę polityki pieniężnej ustawa o NBP. Na czym polega strategia celu inflacyjnego? Dlaczego utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego jest obok niskiej inflacji kluczowym parametrem polityki pieniężnej banku centralnego? Czy NBP kontroluje kurs walutowy? Jakie inne strategie polityki pieniężnej są stosowane na świecie?

Do pobrania

Animacja