Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

Komitet Stabilności Finansowej 23 lutego 2021 r. przyjął uchwałę w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

W opinii Komitetu Stabilności Finansowej nie ma potrzeby wnoszenia wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przez kredytodawców za trzeci kwartał 2020 r.

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej opinia wydawana jest dla Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i na jej podstawie Rada ustala kwartalną wysokość wpłat kredytodawców.

Uchwała podjęta została przez Komitet w trybie obiegowym.