Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

Działając na wniosek Rady BFG, Komitet Stabilności Finansowej 20 października 2022 r. przyjął w trybie obiegowym uchwałę w sprawie opinii dotyczącej obniżenia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach.