Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

28 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Sławomir Stawczyk, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet omówił wpływ sytuacji związanej z działaniami wojennymi Federacji Rosyjskiej w Ukrainie na stabilność krajowego systemu finansowego.

Komitet ocenił, że polski sektor bankowy posiada znaczne nadwyżki kapitału i bufory płynności, zapewniające odporność na wystąpienie potencjalnych szoków.

Komitet solidaryzuje się z Ukrainą.

Kolejne, regularne posiedzenie Komitetu planowane jest na marzec 2022 r.