Komunikat Narodowego Banku Polskiego

W dniu dzisiejszym NBP dokonał sprzedaży pewnej ilości walut obcych za złote.