Komunikat Narodowego Banku Polskiego ws. wymiany hrywny na polskie złote

Narodowy Bank Polski w porozumieniu z Narodowym Bankiem Ukrainy informuje, że wymiana hrywien ukraińskich (UAH) na polskie złote, dostępna na potrzeby przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, dobiega końca.

Ostatnim tygodniem realizacji skupu przez jednostki organizacyjne PKO Banku Polskiego będzie tydzień od 5 do 9 września 2022 r.

Program uruchomiony w wyniku współpracy Narodowego Banku Polskiego z Narodowym Bankiem Ukrainy oraz przy operacyjnym zaangażowaniu placówek PKO Banku Polskiego spełnił postawione przed nim cele, zapewniając uchodźcom z Ukrainy dostęp do ich własnych środków.

Dotychczas w 100 placówkach banku dokonano ponad 97 tys. transakcji wymiany waluty o łącznej wartości 690 mln UAH.


Комюніке Національного Банку Польщі (Narodowy Bank Polski)

Narodowy Bank Polski за погодженням з Національним банком України повідомляє, що обмін української гривні (UAH) на польський злотий (PLN), який здійснюється для задоволення потреб громадян України, які перебувають на території Республіки Польща, добігає кінця. Останнім тижнем купівельних операцій у відділеннях PKO Bank Polski буде тиждень з 5-го по 9-е вересня 2022 року.

Програма, започаткована в результаті співпраці між Національним Банком Польщі та Національним банком України, а також за оперативної участі банку PKO Bank Polski, досягла своїх цілей щодо забезпечення доступу біженців з України до їхніх коштів.

Наразі відділення PKO Bank Polski здійснили понад 97 тис. обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.