Komunikat NBP

W nawiązaniu do informacji sugerujących możliwość odwołania przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej, desygnowanego przez prezesa NBP, z Rady Dyrektorów Banku Światowego przez inny nieuprawniony do tego organ, Narodowy Bank Polski wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o NBP z 29 sierpnia 1997 r. art. 11 ust. 3 reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP. Rada Ministrów ma natomiast kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych.

Błędny jest pogląd, że „wystarczy zmiana uchwały Rady Ministrów z 1986 r. – która rozdzieliła kompetencje pomiędzy ministra finansów i prezesa NBP w zakresie wyznaczania reprezentantów w Międzynarodowym Fundusz Walutowym i Banku Światowym – by zmienić reguły obsadzania tych stanowisk.” W wolnej Polsce bowiem reguły te zyskały rangę ustawową, a zatem wyższą niż uchwała rady ministrów rządu PRL. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1997 r. stanowi w art. 11 ust. 3, że to „Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych (…)”. Bank Światowy jest pierwszą i największą międzynarodową instytucją bankową, do której odnosi się przepis ustawy. Przepis ten jest bezpośredni, nie formułuje żadnych warunków ani wyjątków.