Komunikat prasowy z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 marca 2024 r.

W dniach 5-6 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

• stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
• stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
• stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
• stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 marca 2024 r. zostanie opublikowana dziś o godz. 16:00 na stronie internetowej NBP.