Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniu 7 września 2022 r.

W dniu 7 września 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 8 września 2022 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 września 2022