Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniu 8 czerwca 2022 r.

W dniu 8 czerwca 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 czerwca 2022 r.