Komunikat w sprawie strukturalnej operacji otwartego rynku w dniu 29 kwietnia 2021 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31 marca 2021 r. harmonogramu operacji otwartego rynku planowanych na kwiecień 2021 r., Narodowy Bank Polski informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. przeprowadzona zostanie kolejna w tym miesiącu operacja strukturalna.

Operacja zostanie przeprowadzona w formie przetargu, którego rozliczenie nastąpi w dniu 4 maja 2021 r. (tj. w terminie T+2).