Komunikat w sprawie zaprzestania oferowania kredytu wekslowego

Narodowy Bank Polski informuje, iż w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o zaprzestaniu oferowania bankom kredytu wekslowego. Decyzja powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.