Komunikat z posiedzenia Rady do spraw obrotu gotówkowego w dniu 4 marca 2021 r.

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego – organu opiniodawczego i doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada opracuje projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Jego przygotowanie będzie priorytetem pracy Rady w roku 2021.

Rada podjęła uchwałę powołującą następujące zespoły zadaniowe, odpowiedzialne za przygotowanie projektu Strategii:

  1. Akceptacji i dostępności gotówki,
  2. Logistyki gotówki,
  3. Cyberbezpieczeństwa,
  4. Bezpieczeństwa fizycznego gotówki,
  5. Komunikacji.

W skład zespołów wejdą przedstawiciele instytucji i urzędów odpowiedzialnych za regulację obrotu gotówkowego oraz podmiotów działających na rynku usług i produktów związanych z gotówką. Do dotychczasowych członków Rady, reprezentujących banki, Związek Banków Polskich, firmy obsługi gotówki oraz stowarzyszenia handlu detalicznego, dołączyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a także reprezentanci operatorów sieci bankomatowych.

Rada do spraw obrotu gotówkowego wyraża przekonanie, że opracowanie projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w Polsce oraz do poprawy jego efektywności.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady do spraw obrotu gotówkowego w dniu 4 marca 2021 r. (PDF)