Konkurs im. Władysława Grabskiego rozstrzygnięty

Maciej Wośko Dziennikarzem Ekonomicznym 2021 roku.

Narodowy Bank Polski poinformował o wynikach XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. W konkursie zostali nagrodzeni autorzy i redakcje, którzy w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze świata gospodarki, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków. Laureatów wybrała kapituła pod przewodnictwem prof. Adama Budnikowskiego. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas gali.

Prezes NBP prof. Adam Glapiński podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za udział w XIX edycji i pogratulował zwycięzcom. Następnie poinformował o rozpoczęciu nowego Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP – „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację”.

Spośród zgłoszonych prac konkursowych – publikacji prasowych i internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych, które ukazały się w mediach ogólnopolskich i lokalnych w od 20 października 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. – nagrodzonych lub wyróżnionych zostało dziesięć.

Kapituła konkursu przyznała Nagrodę główną i tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2021 roku” redaktorowi Maciejowi Wośko z „Gazety Bankowej” za całokształt pracy dziennikarskiej, a zwłaszcza za umiejętność prezentowania w przystępny i ciekawy sposób skomplikowanych mechanizmów ekonomicznych oraz za powołanie do życia, wraz z redakcją „Gazety Bankowej”, „Polskiego Kompasu”, powszechnie cenionego corocznego raportu o stanie naszej gospodarki.

Nagrodę za pracę zespołową i tytuł „Redakcji 2021 roku” otrzymała redakcja programu „Państwo w Państwie” z Polsat News za stworzenie wartościowego, atrakcyjnego i oczekiwanego przez wielu widzów cyklicznego programu podejmującego najważniejsze tematy ekonomiczne i społeczne.

Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Polityka pieniężna i stabilność finansowa

 • Maksymilian Wysocki, wGospodarce.pl, artykuł Płać jak chcesz, czyli jak mieć wybór między gotówką a innymi formami płatności.
  Nagroda za dogłębną analizę systemu płatniczego i nieoczywiste wnioski na temat obrotu gotówkowego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych i społecznych.

Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna

 • Beata Piechowska-Olszewska, Polskie Radio Dzieciom, cykl programów „Skarbonka”.
  Nagroda za edukację ekonomiczną dzieci przedstawioną w atrakcyjny i łatwo zrozumiały sposób.

Felieton lub analiza

 • Jacek Musiał, „Śląski Kurier Wnet”, artykuł Hipoteza „Paryż”: Zanieczyszczenie oceanów ważną przyczyną globalnego ocieplenia?
  Nagroda za zwrócenie uwagi na ważny, a jednocześnie rzadko podnoszony problem wpływu zanieczyszczania mórz na zmiany klimatyczne.

Wywiad

 • Emilia Świętochowska, „Dziennik Gazeta Prawna”, artykuł Zmuszeni do zmian.
  Nagroda za mistrzowskie odniesienie do naszej rzeczywistości wniosków płynących z oceny ujemnego wpływu postępu technicznego i wzrostu gospodarczego na współczesne wspólnoty zbierackie i łowieckie.
 • Stanisław Koczot, „Gazeta Bankowa”, artykuł Pułapki Unii Europejskiej.
  Wyróżnienie za dogłębną analizę gospodarki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Za zwrócenie uwagi na ważny aspekt inwestycji krajowych w kontekście rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Problematyka regionalna

 • Zespół redakcyjny TVP3 Rzeszów, audycja Gospodarka tu i teraz odc. 41.
  Nagroda za dociekliwą i atrakcyjną dla widza ocenę podziału środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności.
 • Krystian Kaźmierczyk, Telewizja Republika, audycja Krajowy plan odbudowy – Biznes Polska odc. 220.
  Wyróżnienie za podjęcie tematu kluczowego dla rozwoju polskiej gospodarki, a także przedstawienie go z udziałem specjalistów reprezentujących zróżnicowane punkty widzenia.

Pandemia wyzwaniem dla krajowych finansów i gospodarki

 • Grażyna Rakowicz, TVP3 Bydgoszcz, audycja Rozliczanie śmieci.
  Nagroda za podjęcie tematu odbioru odpadów komunalnych, a w szczególności za dostrzeżenie biznesowego wymiaru tej działalności ważnej nie tylko dla Bydgoszczy, ale dla wielu innych polskich miast.