Konkurs na pracę pisemną – wyniki XIX edycji

Na początku grudnia wyłoniono zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu na pracę pisemną organizowanego przez NBP.

Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie nauczycieli do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 • Temat prac dla VII i VIII klas szkół podstawowych:
  „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”.
 • Temat dla uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich):
  „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.

Konkurs został ogłoszony 1 września 2020 r. Termin nadsyłania prac upłynął 13 października 2020 r.

Łącznie nadesłano 235 prac, spośród których 201 spełniło wymogi formalne określone w regulaminie konkursu – 61 prac ze szkół podstawowych i 140 ze szkół ponadpodstawowych.

Kapituła konkursu w składzie:

 • Pani dr Renata Wojciechowska – przewodnicząca kapituły,
 • Pan Artur Adamski – członek kapituły,
 • Pani dr hab. Grażyna Ancyparowicz – członek kapituły,
 • Pani dr Lidia Dzierżek – członek kapituły,
 • Pan dr hab. Cezary Kochalski – członek kapituły,
 • Pan dr hab. Eryk Łon – członek kapituły,

wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji.

W kategorii szkoły podstawowe:

 • I miejsce – Julia Susidko, Prywatna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Popiełuszki w Ząbkach, opiekun merytoryczny: p. Marta Dzierzęga;
 • II miejsce – Wiktoria Górska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, opiekun merytoryczny: p. Małgorzata Pieńkowska;
 • III miejsce – Jan Lorenc, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie, opiekun merytoryczny: p. Kamil Marek;
 • wyróżnienie – Aleksandra Szewczuk, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, opiekun merytoryczny: p. Magdalena Nizioł;
 • wyróżnienie – Łucja Urbańska, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie, opiekun merytoryczny: p. Piotr Broniatowski;
 • wyróżnienie – Kinga Pieterwas, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach, opiekun merytoryczny: p. Elżbieta Marcowska.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe:

 • I miejsce – Dominika Płotka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, opiekun merytoryczny: p. Łukasz Reiter;
 • II miejsce – Zofia Pietrasik, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, opiekun merytoryczny: p. Ewa Madruj;
 • III miejsce – Julianna Lazar, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, opiekun merytoryczny: p. Izabela Łuc;
 • Wyróżnienie – Marta Olszewska, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, opiekun merytoryczny: p. Izabela Łuc;
 • Wyróżnienie – Maria Anioła, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, opiekun merytoryczny: p. Ewa Madruj;
 • Wyróżnienie – Dawid Krzykawski, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, opiekun merytoryczny: p. Wioletta Nogaj.

Nagrody pieniężne otrzymują zarówno laureaci, jak również nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Po raz dziesiąty honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej. Partnerem konkursu była firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostały sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom merytorycznym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w przyszłym roku.