Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów rozstrzygnięty

Narodowy Bank Polski co trzy lata ma możliwość przeglądu najnowszych wydawnictw naukowych o tematyce ekonomicznej spośród tych zgłoszonych na Konkurs. Każda z ubiegających się
o nagrodę publikacji jest recenzowana przez minimum dwóch naukowców z tytułem profesora uczelni ekonomicznej lub musi otrzymać rekomendację rad naukowych uczelni. Trzy kluczowe kryteria wyboru najlepszego wydawnictwa to: nowatorskie podejście do tematu, warsztat naukowo-badawczy oraz poziom komunikatywności pracy.

W tej edycji konkursu zdecydowano o wyróżnieniu publikacji dr Anny Białek-Jaworskiej pt. „Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe”.

Autorka jest pracownikiem naukowym Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Decyzję o przyznaniu nagrody podjęła sześcioosobowa kapituła
w składzie:

  • dr hab. Ireneusz Dąbrowski – przewodniczący kapituły
  • prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński
  • dr hab. Paweł Marszałek
  • dr hab. Rafał Sura
  • prof. dr hab. Jan Wojtyła
  • prof. dr hab. Jerzy Żyżyński.

Gratulujemy autorce wyróżnionej pracy!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w 2021 r.