Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów rozstrzygnięty

Narodowy Bank Polski co trzy lata ma możliwość przeglądu najnowszych wydawnictw naukowych o tematyce ekonomicznej spośród tych zgłoszonych na Konkurs. Każda z ubiegających się o nagrodę publikacji jest recenzowana przez minimum dwóch naukowców z tytułem profesora uczelni ekonomicznej lub musi otrzymać rekomendację rad naukowych uczelni. Trzy kluczowe kryteria wyboru najlepszego wydawnictwa to: nowatorskie podejście do tematu, warsztat naukowo-badawczy oraz poziom komunikatywności pracy.

W tej edycji konkursu zdecydowano o wyróżnieniu publikacji pt. „Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe”.

Decyzję o przyznaniu nagrody podjęła sześcioosobowa kapituła.