Ogromne wsparcie dla Ukrainy ze strony NBP

Ogromne wsparcie dla Ukrainy ze strony Narodowego Banku Polskiego – biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności związane z agresją Rosji na Ukrainę, co może mieć negatywny wpływ na stabilność systemu finansowego w Polsce, Narodowy Bank Polski udostępnił z dniem 21 marca 2022 r. Narodowemu Bankowi Ukrainy linię swapową na parze dolar amerykański/hrywna do kwoty 1 mld USD.

Po rozmowach ze stroną ukraińską NBP postanowił udzielić stronie ukraińskiej swapa nie w PLN, a w USD.


Національний банк Польщі надає величезну підтримку Україні

Зважаючи на надзвичайні обставини, пов’язані із російською агресією проти України, які можуть негативно позначитись на стабільності фінансової системи Польщі, 21 березня 2022 року Національний банк Польщі відкрив Національному банку України лінію своп у валютах долар США/гривня на суму 1 мільярд дол. США. Рішення про укладання угоди своп у доларах США замість польських злотих було прийняте після обговорення цього питання з українською стороною.