List otwarty członków Zarządu NBP do Marszałka Sejmu RP