Lista Dealerów Rynku Pieniężnego w 2022 r. obowiązująca od dnia 3 października 2022 r.

W związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022 r. (DPR.720.6.2021.256), na mocy której w dniu 30 września 2022 r. wszczęta została przymusowa restrukturyzacja wobec Getin Noble Bank SA oraz przeniesione zostało z dniem 3 października 2022 r. przedsiębiorstwo podmiotu w restrukturyzacji do Banku BFG SA, Narodowy Bank Polski przedstawia zaktualizowaną listę Dealerów Rynku Pieniężnego w 2022 r., obowiązującą od dnia
3 października 2022 r. (kolejność według numeru rozliczeniowego banku):

 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
 2. Bank Handlowy w Warszawie SA,
 3. ING Bank Śląski SA,
 4. Santander Bank Polska SA,
 5. Bank Gospodarstwa Krajowego,
 6. mBank SA,
 7. Bank Millennium SA,
 8. Bank Polska Kasa Opieki SA,
 9. Bank BFG SA,
 10. BNP Paribas Bank Polska SA,
 11. SGB-Bank SA,
 12. Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

Do pobrania