Luzowanie ilościowe

W jaki sposób banki centralne doprowadzają do wzrostu cen długoterminowych dłużnych papierów wartościowych i do czego to w konsekwencji prowadzi? Dlaczego banki centralne zaczęły poszukiwać alternatywnych sposobów stymulowania gospodarki?

Do pobrania

Luzowanie ilościowe