Matematyka: Obliczanie inflacji i analiza wpływu zmiany wysokości stóp procentowych na konsumentów.

Skrócony opis lekcji

Uczeń pozna wzory na wskaźnik inflacji i wartość koszyka inflacyjnego. Następnie przećwiczy obliczanie inflacji w uproszczony sposób. Dowie się, jakie są zależności między inflacją a wzrostem lub obniżką stóp procentowych, a także, jak stopy procentowe wpływają na konsumentów w różnych życiowych sytuacjach.

Metody i formy pracy

  1. Miniwykład o obliczaniu inflacji oraz relacji inflacji i stóp procentowych
  2. Praca indywidualna, ćwiczenia przedmiotowe
  3. Burza mózgów – wpływy zmiany wysokości stóp procentowych na konsumentów

Słowa kluczowe

inflacja, koszyk inflacyjny, stopy procentowe

Pakiet dydaktyczny do pobrania

Scenariusz lekcji z kartami pracy

 Jak się oblicza wskaźnik inflacji? – infografika

Karty pracy – 6 zadań na obliczanie inflacji i analizę wpływu zmiany wysokości stóp procentowych na konsumentów

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce 

Do scenariusza dołączono bibliografię i netografię.

Czas: 1 godzina lekcyjna.