Międzynarodowy Fundusz Walutowy o NBP

Międzynarodowy Fundusz Walutowy: NBP podjął decyzje o podwyżkach stóp procentowych we właściwym momencie.

Narodowy Bank Polski poinformował o publikacji raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Alfredo Cuevas, szef misji MFW do Polski podczas konferencji wskazał, że biorąc pod uwagę mieszane sygnały inflacyjne, związane z wychodzeniem gospodarki z kryzysu pandemicznego, trudno było przewidzieć, nie tylko w odniesieniu do Polski, kiedy należy rozpocząć podwyżki stóp procentowych. Patrzyliśmy na wiele wskaźników inflacji bazowej. Przez wiele miesięcy dawały one mieszane sygnały, (…) jednak wraz z upływem czasu, w ostatnich miesiącach, widzieliśmy, że różne wskaźniki zaczynają przyjmować jednoznaczną rosnącą tendencję(…). Nie sądzę, że można byłoby powiedzieć, że oni (NBP) byli spóźnieni, ponieważ zmieniały się dane – powiedział Cuevas”.

MFW pozytywnie ocenił działania banku centralnego z zakresu polityki pieniężnej. Zdaniem MFW wzrost inflacji CPI do 7,7% w listopadzie br. wynikał głównie z czynników zewnętrznych, w tym kształtowania się cen energii. Zgodnie z prognozami, inflacja CPI osiągnie maksimum pod koniec bieżącego roku, a wraz z upływem roku 2022 będzie się obniżać, po czym prognozuje się powrót inflacji blisko celu do końca 2023 r. Będzie temu sprzyjać stopniowe obniżanie się inflacji bazowej.

Wypowiedź prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP dla TVP Info

15-12-2021

„Wczoraj eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego po dogłębnej analizie polskiej gospodarki i polskich finansów, na konferencji prasowej przedstawili swoje wnioski i stwierdzili, że decyzja Narodowego Banku Polskiego o podwyżce stóp procentowych została podjęta bez żadnego opóźnienia, w najlepszym z właściwych momentów. Tym samym podważyła całkowicie krytykę Narodowego Banku Polskiego przedstawianą przez różnych, najbardziej zagorzałych i zacietrzewionych krajowych krytyków. Był to dosłownie kubeł zimnej wody wylany na tych nieuczciwych ekspertów, czy pseudoekspertów, którzy krytykowali bank centralny z tego powodu. Ogólna ocena polskiej gospodarki wypadła bardzo dobrze. Inflacja, zgodnie z przewidywaniami NBP, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod koniec 2023 [roku] będzie na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego NBP”.