Nagrody za najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych już przyznane

13 listopada 2019 r. zakończyła się XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 1 kwietnia do 14 czerwca 2019 roku. Przyjmowane były prace magisterskie obronione w ciągu roku poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Decyzją Kapituły Konkursu, w składzie:

 1. Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Przewodniczący Kapituły,
 2. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Członek Kapituły,
 3. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
 4. Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – Członek Kapituły,
 5. Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. GWSH – Członek Kapituły,
 6. Dr hab. Marta Kightley, prof. SGH – Członek Kapituły,
 7. Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP – Członek Kapituły,

nagrody za najlepszą pracę magisterską zostały przyznane:

 • I nagroda w wysokości 15 000 zł p. Wojciechowi Jędruszczakowi z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Wzorzec konwergencji bezrobocia w ujęciu stochastycznym – Polska 2004-2016, napisaną pod kierunkiem naukowym dr Piotra Tadeusza Wójcika;
 • II nagroda w wysokości 10 000 zł p. Jakubowi Klimaszewskiemu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. Odporność australijskiego rynku nieruchomości na globalny kryzys lat 2007-2010. Uwarunkowania, przebieg, przyczyny, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego;
 • III nagroda w wysokości 7000 zł p. Justynie Janiec z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. Wpływ nowych regulacji kapitałowych i płynnościowych na sektor bankowy w Polsce, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Moniki Marcinkowskiej;
 • Wyróżnienie w wysokości 5000 zł p. Patrycji Rateckiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. Koncepcja otwartej bankowości a zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce, napisaną pod kierunkiem naukowym dr Aleksandry Jurkowskiej;
 • Wyróżnienie w wysokości 5000 zł p. Łukaszowi Stępkowskiemu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. Wpływ podatku bankowego na stabilność sektora finansowego w krajach UE, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej.

XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych objęta została Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.