Narodowy Bank Polski informuje […]

W ostatnich dniach jesteśmy epatowani „stratą” NBP za 2023 r. i jej różną kwotą w zależności od publikacji prasowej. W związku z tym, Narodowy Bank Polski wyjaśnia:

Na wynik finansowy NBP największy wpływ ma kurs złotego na koniec roku. Jeżeli złoty się umacnia, to wbrew pozorom NBP odnotowuje ujemny wynik finansowy, który ostatnio jeden z czołowych ekspertów nazwał „stratą papierową, niczym niegrożącą”. Szczególnie od września 2023 r. złoty zaczął się wyjątkowo gwałtownie umacniać. Trzeba też pamiętać, że NBP ponosi wielomiliardowe koszty skutecznej walki z inflacją. Ujemny wynik finansowy w ostatnich latach odnotowało wiele banków centralnych, w tym m.in. amerykański bank centralny, czy też bank centralny Szwajcarii.