Narodowy Bank Polski o projekcji inflacji i PKB

Konferencja przedstawicieli Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP na temat „Raportu o inflacji – marzec 2024” wraz z projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego.