Narodowy Bank Polski wyróżnia liderów

Spotkanie z przedsiębiorcami województwa małopolskiego i gala wręczenia nagród Grossi Cracovienses

Narodowy Bank Polski poinformował, że w krakowskiej siedzibie NBP przy ul. Basztowej 20 odbyło się coroczne spotkanie z przedsiębiorcami, podsumowujące cykl badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. Wydarzeniu towarzyszyła gala wręczenia nagród Grossi Cracovienses.

Ogromnie się cieszę, że liczba przedsiębiorstw nawiązujących z nami współpracę i uczestniczących w badaniach stale wzrasta. W tym roku to o niecałe 20 procent więcej ankietowanych – podsumowuje kolejny rok badań Katarzyna Basiak-Gała, Dyrektor O/O NBP w Krakowie.

Badania prowadzone przez zespół ds. analiz rynku nieruchomości Narodowego Banku Polskiego obejmują zarówno rynek mieszkaniowy, jak i rynek nieruchomości komercyjnych. Informacje są pozyskiwane od niemal trzystu podmiotów – deweloperów, pośredników obrotu, właścicieli i zarządców budynków. W tegorocznych badaniach uczestniczyło łącznie 791 przedsiębiorstw branż niefinansowych. To liczba, która pozwala na merytoryczną ocenę koniunktury rynku. Opracowane wyniki badań po zakończeniu są przekazywane w formie streszczenia ich uczestnikom, a w pełnej formie publikowane na stronie internetowej NBP. Podczas spotkania w podziękowaniu za udział w badaniach przedsiębiorcy otrzymali dyplomy i monety kolekcjonerskie z serii „Polskie Termopile” – „Hodów”.

Gościem specjalnym tegorocznego spotkania był Paweł Szałamacha, Członek Zarządu NBP, który wygłosił wykład na temat perspektyw wzrostu gospodarczego.

Następnie wspólnie z Dyrektor Katarzyną Basiak-Gałą uhonorował osobowości życia publicznego – doceniając ich wkład w rozwój edukacji i kultury oraz pracę na rzecz społeczności. Była to inauguracyjna edycja wręczenia nagród Grossi Cracovienses (Groszy Krakowskich nawiązujących do pięknej tradycji polskiego pieniądza) upamiętniająca zarazem pierwszą rocznicą działalności i kolejny krok w rozwoju Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP. Miejsca, którego celem jest edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, propagowanie historii polskiej bankowości w kontekście przemian kulturowo-społecznych na przestrzeni wieków, a tym samym tożsamości rodzimej gospodarki. Miejsca otwartej dyskusji, ruchu myśli różnorodnych dziedzin, będącego pulsem współczesnego Krakowa.

Dokonując wyboru laureatów Grossi Cracovienses, zwracaliśmy uwagę na ich odpowiedzialność, zaufanie jakim się cieszą, zaangażowanie w rozwój społeczności i otwartość na drugiego człowieka, a także ich wkład w rozwój edukacji, dziedzictwa i kultury. Wartości te w naszym postrzeganiu są miarą sukcesu, z nimi się identyfikujemy – wyjaśnia Katarzyna Basiak-Gała.

Nagrodą jest statuetka w kształcie wieńca wawrzynu. To bezpośrednie zapożyczenie dekoracyjnego motywu architektonicznego z bramy wejściowej do krakowskiej siedziby banku od strony ul. Basztowej. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca wieniec ze splecionych liści wawrzynu, przepasany złotą wstęgą. Wawrzyn (inaczej laur) w formie wieńca był stosowany jako motyw zdobniczy w sztuce i architekturze już od czasów starożytnych. Będąc nagrodą zwycięstwa, jest interpretowany jako symbol sukcesu.

Nazwa nagrody nawiązuje do grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego (1333–1370) i jego niezwykle istotnej reformy systemu polskiego mennictwa. Był on wzorowany na groszu praskim, a powstał około 1360 r. Ważył 3,27 g i stanowił ekwiwalent 16 małych denarów. Grosz obecnie kojarzy się z monetą najdrobniejszą. Inaczej było w średniowieczu – była to moneta o dużym znaczeniu. Grossus po łacinie znaczy gruby. Na monecie w dwóch otokach widnieje napis: KAZIMIRVS PRIMVS / DEI GRACIA REX POLONIE. Na stronie odwrotnej widnieje Orzeł Biały w koronie. Otacza go napis: GROSSI CRACOVIENSES. Określono emitenta – Kazimierz Pierwszy z Bożej łaski król Polski oraz nominał – grosze krakowskie. Zwraca uwagę liczba mnoga, nie chodzi bowiem o konkretną monetę, ale o przynależność do krakowskiego systemu pieniężnego. Kazimierz Wielki słynął z tego, że podążał za maksymą „jeden władca, jedno królestwo, jedna moneta”, dlatego priorytetem jego polityki była reforma monetarna, która miała zjednoczyć państwo. Grosz krakowski stał się inspiracją nagrody i statuetki wręczonej laureatom Grossi Cracovienses.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było odsłonięcie grafiki – kolażu zdjęć z wizerunkami niemal czterystu osób – wykładowców, nauczycieli, naukowców, samorządowców, przedsiębiorców, artystów, sportowców, młodzieży, dzieci i wszystkich pracowników krakowskiego oddziału NBP. Cieszę się, że zbudowaliśmy relacje z tak dużą grupą osób. To przyjaciele Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, najprawdziwszy skarb oddziału NBP w Krakowie – podsumowuje Katarzyna Basiak-Gała.

Spotkanie uświetnił recital Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego, doskonałych krakowskich artystów.

Uzasadnienie wyboru laureatów pierwszej edycji Grossi Cracovienses:

Kategoria Przedsiębiorstwo – SMAY Sp. z o.o.

Firma SMAY jest liderem przedsiębiorczości – osiąga znakomite wyniki finansowe, jest liderem innowacji – realizuje projekty naukowo-badawcze i liderem wrażliwości społecznej – zgodnie z wizją odpowiedzialnego biznesu wspiera inicjatywy społeczne. To nowoczesna, mocna marka, która jest ambasadorem polskiego biznesu w świecie, a założyciel firmy – Marek Maj stworzył rodzinny biznes, który na przestrzeni lat rozwinął się w prężne, wyspecjalizowane przedsiębiorstwo oferujące rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej, działające na międzynarodowych rynkach, doceniane przez środowiska biznesowe, nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami. Prawdziwy przyjaciel Narodowego Banku Polskiego propagujący cele banku centralnego na wszelkich biznesowych i pozabiznesowych polach aktywności.

Kategoria Stowarzyszenia Gospodarcze – Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań

SBDiM to zrzeszenie osób działających na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Partner Narodowego Banku Polskiego w propagowaniu wymiany myśli ekonomicznej i źródło pozyskiwania merytorycznej wiedzy na temat branży oraz perspektyw rozwoju sektora budownictwa. Członkami Stowarzyszenia są eksperci aktywnie działający na rzecz rozwoju branży. Stowarzyszenie pełni też funkcję doradczą – opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Krakowa i ustaw dotyczących zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programu mieszkaniowego. Dotychczas wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim Stowarzyszenie zrealizowało wiele konferencji i debat.

Kategoria Uczelnie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z niemal stuletnią tradycją. Należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce – obecnie kształci około 15 tys. studentów. Uczelnia realizuje misję: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy). Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie jest doskonałym przykładem partnerstwa na rzecz edukacji ekonomicznej. Wymiana myśli, doświadczeń, wspólne kongresy i konferencje o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym umacniają prestiż obu instytucji. Uczelnia jest znakomitym ambasadorem Narodowego Banku Polskiego implementując ważne idee na grunt środowiska naukowego i praktyków biznesu.

Kategoria Instytucja – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Wspólnie z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krakowski Salon Ekonomiczny NBP stworzył niepowtarzalny projekt – Scenę Bank Opowieści, jedyną na świecie scenę umiejscowioną w banku – do tego w banku centralnym. Tym samym wspólnie realizujemy misję dzielenia się z otoczeniem wiedzą ekonomiczną, traktując sztukę jako unikalne narzędzie poznawcze. W spektaklu dla najmłodszej publiczności „Piotruś Pan i Jakub Hak” połączonym z warsztatami, mądrze i pięknie opowiedzieliśmy historię o wartości i wartościach. Ponadto od 2019 r. wspólnie realizujemy projekt emisji monet kolekcjonerskich „Wielkie Aktorki” – inspirowany dziedzictwem tego teatru, wiedzą badaczy i zasobami wspaniałego archiwum teatru.

Kategoria Media – Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Krakowie

Ta nagroda jest podziękowaniem za merytoryczną, wieloletnią współpracę w kontekście edukacji i informacji szerokiego odbiorcy, czytelnika lokalnych mediów. NBP zawsze może liczyć na wsparcie Polska Press Oddziału w Krakowie dla projektów oraz rzeczowe informowanie czytelników w kontekście zagadnień ekonomicznych i istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju. Polska Press Oddział w Krakowie dzieli się informacjami na łamach największych swoich dzienników i serwisów internetowych Małopolski. Jest inicjatorem ważnych konkursów i plebiscytów w regionie, partnerem akcji charytatywnych i prospołecznych, organizatorem konferencji i debat, m.in. Forum Przedsiębiorców Małopolski.

Kategoria Instytucja Samorządowa – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski jest instytucją, która prężnie i szeroko propaguje edukację ekonomiczną, wspiera O/O NBP w Krakowie w dotarciu z informacją o działalności Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP do szerokiej grupy odbiorców – w tym do władz samorządowych, nauczycieli, młodzieży i dzieci całej Małopolski. W tym roku Krakowski Salon Ekonomiczny NBP był gospodarzem finału projektu #MłodziMałopolanie.EU. Gościł uczniów i nauczycieli 18 szkół średnich z Małopolski, którzy w ramach programu włączyli się w działania na rzecz Małopolski Przyszłości.

Kategoria Nagroda Specjalna – śp. Janusz Michalczak

To wyjątkowa nagroda dla wyjątkowego człowieka – śp. Janusza Michalczaka. Pragniemy uhonorować wspaniałego człowieka, wybitnego dziennikarza – merytorycznego, otwartego i mobilizującego cały nasz zespół do działania. Janusz Michalczak pozostaje najprawdziwszą inspiracją i najlepszą energią towarzyszącą Krakowskiemu Salonowi Ekonomicznemu NBP. Zawsze życzliwy dla Narodowego Banku Polskiego. Grossi Cracoviensis to nasze podziękowanie za liczne artykuły i ogrom dobra, które od niego otrzymaliśmy, a także wyraz szacunku i pamięci – wyjaśnia Katarzyna Basiak-Gała, Dyrektor O/O NBP w Krakowie. Śp. Janusz Michalczak został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.