Narodowy Bank Polski wyróżniony nagrodą Strażnik Pamięci 2022

Narodowy Bank Polski otrzymał nagrodę Strażnik Pamięci 2022 w kategorii „Instytucja” za Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

Narodowy Bank Polski poinformował, że został laureatem nagrody Strażnik Pamięci 2022 w kategorii „Instytucja”. Nagroda została przyznana za Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

Podczas gali, która odbyła się 7 listopada 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dziesiąty rozdano nagrody Strażnik Pamięci przyznawane pod patronatem tygodnika „Do Rzeczy”.

Narodowy Bank Polski został doceniony za stworzenie Centrum Pieniądza NBP, placówki ekspozycyjno-edukacyjnej, której celem jest ukazanie dziejów pieniądza i historii finansów.

„Od wielu lat staramy się konsekwentnie realizować cele z zakresu edukacji ekonomicznej, a Centrum Pieniądza NBP jest wyjątkową placówką, w której możemy przybliżać historię finansów i ekonomii” – powiedział profesor Adam Glapiński, Prezes NBP, dziękując za wyróżnienie. „Narodowy Bank Polski odpowiedzialnie realizuje swoją misję, a Centrum Pieniądza NBP doskonale wypełnia treścią naszą deklarację Dbamy o wartość polskiego pieniądza” – dodał profesor Glapiński.