NBP najlepiej zarządzanym bankiem centralnym

Nagroda Best Central Bank Governance Europe 2021 dla Narodowego Banku Polskiego.

Narodowy Bank Polski informuje, że jurorzy i redaktorzy prestiżowego CFI.co (Capital Finance International), międzynarodowego magazynu poświęconego tematyce biznesu, ekonomii oraz finansów, przyznali NBP pod przewodnictwem profesora Adama Glapińskiego nagrodę w kategorii „Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku” (Best Central Bank Governance Europe 2021).

Światowa pandemia spowodowała w Polsce i środkowej Europie bezprecedensowe wyzwania, ale Narodowy Bank Polski był na nie dobrze przygotowany. Pod modelowym przywództwem profesora Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, NBP zareagował na nadchodzący szok szybko, zdecydowanie i z przekonaniem – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Pełna treść uzasadnienia w załącznikach.