NBP Patronem Honorowym XXVII Forum Teleinformatyki

NBP dostrzega, wspiera i docenia inicjatywy, które koncentrują się wokół ważkich problemów społecznych, technologicznych i gospodarczych, takich jak Forum Teleinformatyki – prof. Piotr Pogonowski, Członek Zarządu NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że po raz kolejny objął Patronatem Honorowym Forum Teleinformatyki. Tegoroczne XXVII Forum zostało poświęcone zagadnieniu „Cyfrowej transformacji w Krajowym Planie Odbudowy”. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu profesor Piotr Pogonowski, Członek Zarządu NBP, będący jednocześnie członkiem Komitetu Honorowego XXVII Forum:

Czas pandemii, ostatnie dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu państwa, gospodarki i każdej jednostki sprawiły, że niezwykle ważnym aspektem cyfrowej transformacji stało się bezpieczne komunikowanie się na odległość oraz możliwość prowadzenia działalności i realizacji wielu zadań przy użyciu sieci Internet.

Jest to bardzo istotna kwestia także dla Narodowego Banku Polskiego, który jest Partnerem Forum od jego początków. Działania NBP w tym zakresie to nieustanne podnoszenie jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń i najbardziej wykwalifikowanej kadry pracowników. To także czynne wspieranie tego typu inicjatyw zewnętrznych, istotnych dla realizacji misji NBP, łączących różne środowiska. Niewątpliwie budowa nowoczesnego i przyjaznego państwa, opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych, jest celem nie tylko nieantagonizującym, ale także zadaniem dla wszystkich zainteresowanych podmiotów: publicznych, prywatnych – tych, które potrafią należycie ocenić szanse i współczesne zagrożenia, potrafią patrzeć w przyszłość. Trudno bowiem sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa i państwa w XXI wieku bez nowoczesnych, bezpiecznych narzędzi teleinformatycznych.

Podczas Forum zostały wręczone nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie teleinformatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”.

Narodowy Bank Polski, jako Patron Honorowy Forum, dostrzega zarówno potrzebę dojrzałej dyskusji ekspertów, promocję autorytetów, jak i potrzebę wspierania ,,Młodych Mistrzów” – osób, od których w coraz większym zakresie będzie zależeć bezpieczne realizowanie zadań państwa, rozwój gospodarki, a także osiągnięcie celów banku centralnego – podkreślił prof. Piotr Pogonowski.

***

Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 r.) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego.