NBP upamiętnienia 90. rocznicę powstania Znaku Rodła

Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską „90. rocznica powstania Znaku Rodła”.

Narodowy Bank Polski poinformował, że od jutra będzie dostępna nowa moneta kolekcjonerska „90. rocznica powstania Znaku Rodła”. Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk i będzie można ją nabyć we wszystkich  Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 180 zł. Moneta w kształcie kwadratu jest wykonana ze srebra o próbie Ag 925, ma wymiary 28,20 x 28,20 milimetrów i masę 14,14 grama.

Moneta upamiętnia powstanie Znaku Rodła, symbolu polskości zaprojektowanego na zlecenie Związku Polaków w Niemczech (ZPwN). Pierwsza prezentacja znaku miała miejsce 3 grudnia 1932 r w Berlinie. Symbol zaprojektowała studentka Akademii Sztuk Pięknych, znakomita graficzka Janina Kłopocka, uczennica Władysława Skoczylasa. Znak miał być bliski Polakom i tak prosty, by każde dziecko mogło go bez trudu narysować na piasku.

Graficzny symbol ZPwN przedstawia stylizowany bieg Wisły z zaznaczonym w jej górnym odcinku Krakowem, kolebką polskiej kultury. Biały znak jest umieszczony na prostokątnym czerwonym tle. Twórcą nazwy „Rodło”, stanowiącej połączenie dwóch słów: rodzina i godło, jest poeta Edmund Osmańczyk.

Związek Polaków w Niemczech (ZPwN) to organizacja, która powstała w Berlinie 27 sierpnia 1922 r. Jej twórcami byli przedstawiciele społeczności autochtonów polskich pozostałych na prastarych zachodnich ziemiach piastowskich, które znalazły się w granicach państwa niemieckiego decyzją traktatu wersalskiego z 1919 r., po odrodzeniu państwa Polskiego po 123 latach zaborów. Organizacja zobowiązała się do uzyskania dla ludności polskiej w Niemczech pełnych praw mniejszości narodowych oraz obrony jej interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Państwo niemieckie zakazało polskim organizacjom posługiwania się wizerunkiem Orła Białego oraz biało-czerwonym sztandarem, ponieważ były to już oficjalne symbole odrodzonej Polski. W odpowiedzi Rada Naczelna ZPwN postanowiła stworzyć własny znak tożsamości narodowej, który miał podkreślać odrębność narodową Polaków. Tak powstał Znak Rodła.

Na rewersie monety znajduje się Rodło – znak przedstawiający bieg rzeki Wisły wraz z zaznaczonym Krakowem.

Na awersie monety, poza obowiązkowymi elementami takimi jak nominał, napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji i wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się „5 Prawd Polaków” ogłoszonych w marcu 1938 r. na berlińskim Kongresie Polaków w Niemczech zorganizowanym przez ZPwN, będących podstawą ideową działalności Związku.

24 listopada 2022 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety okolicznościowe o nominale 5 zł „Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu”.

***

Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi okazję do upamiętnienia ważnych historycznych rocznic i postaci oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauka i tradycją. Monety kolekcjonerskie są wykonywane ze złota i srebra i często uatrakcyjniane poprzez dodanie elementów wykonanych z innych materiałów, np. bursztynu, krzemienia pasiastego czy szkła, lub zastosowanie technik dodatkowych, np. nadruków wykonanych w metodą tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowienia laserowego. Monety kolekcjonerskie są pakowane w kapsuły i umieszczane w kolekcjonerskim etui, do którego jest dołączany certyfikat.

Monety okolicznościowe w standardzie obiegowym i wartości nominalnej 5 zł są wykonane ze stopu MN 25 (pierścień) oraz CUAl6Ni2 (rdzeń).

Wszystkie monety kolekcjonerskie i okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa umieszczony na nich nominał. Niezależnie od wysokości nominału oraz ustalonej w NBP ceny sprzedaży monety kolekcjonerskie mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa rynek numizmatyczny.