NBP wspiera NBU przy wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej UE – Ukraina

9 marca 2021 r. przedstawiciele kierownictwa Narodowego Banku Ukrainy (NBU), Delegatury Unii Europejskiej w Kijowie, Narodowego Banku Polskiego i Banku Litwy spotkali się on-line, aby zainaugurować finansowany przez Komisję Europejską projekt twinningowy, mający na celu wzmocnienie ukraińskiego banku centralnego.

9 marca 2021 r. Dmytro Sologub, Zastępca Prezesa NBU, Chloé Allio z Delegatury UE na Ukrainie, Marta Gajęcka, Członek Zarządu NBP, oraz Vitas Vasiliauskas, Prezes Banku Litwy, spotkali się on-line, aby zainaugurować projekt twinningowy realizowany na rzecz ukraińskiego banku centralnego przez Narodowy Bank Polski (partner wiodący) we współpracy z Bankiem Litwy (młodszy partner). W spotkaniu wzięli udział pracownicy NBU, urzędnicy ukraińskich ministerstw i agencji sektorowych, przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców, dyplomaci, naukowcy i dziennikarze.

Unia Europejska przeznaczyła 1 mln EUR na działania wspomagające NBU w realizacji szeregu zapisów umowy stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą. Projekt potrwa do czerwca 2022 r. i weźmie w nim udział kilkudziesięciu ekspertów z Narodowego Banku Polskiego i Banku Litwy oraz specjaliści z pięciu innych europejskich banków centralnych.

Projekt obejmie cztery obszary. W pierwszym NBU, wykorzystując europejskie doświadczenia, wprowadzi nowe wymogi kapitałowe wobec banków komercyjnych, tak aby spełniały one międzynarodowe standardy adekwatności kapitałowej. NBU jako organ nadzoru będzie mógł lepiej ocenić kondycję sektora bankowego, zaś banki spełniwszy nowe wymagania, powinny cieszyć się większym zaufaniem klientów.

Projekt ma pomóc także w rozwoju systemu płatności na Ukrainie. Eksperci omówią i wypracują model płatności natychmiastowych oraz bezpieczne jego wdrożenie w najbliższej przyszłości. W rezultacie klientom banków zostanie udostępniona nowa i oparta na nowoczesnej technologii metoda płatności.

Po trzecie, dla modernizującego się NBU projekt twinningowy będzie źródłem inspiracji, jak poprawić planowanie strategiczne na różnych poziomach. Po czwarte, NBU otrzyma know-how i wsparcie dla rozwoju działalności międzynarodowej.

Jak powiedział Zastępca Prezesa NBU Dmytro Sologub: „Dla Ukrainy integracja europejska jest kamieniem węgielnym realizacji interesów narodowych oraz budowania gospodarczo rozwiniętego i demokratycznego państwa. Integracja z UE jest dla Ukrainy projektem długoterminowym i niezwykle ambitnym; my jako bank centralny dokładamy wszelkich starań, aby w pełni i na czas wykonać postanowienia układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą. Bez wątpienia projekt twinningowy z naszymi europejskimi partnerami będzie skutecznym instrumentem rozwoju naszych zdolności instytucjonalnych, wzmocnienia systemu bankowego Ukrainy i wprowadzenia innowacyjnych technologii finansowych. Jest to kolejny ważny krok, który podejmujemy w kierunku integracji Narodowego Banku Ukrainy ze wspólnotą europejską banków centralnych”.

„Polska zawsze wspierała bliską współpracę Ukrainy z instytucjami Unii Europejskiej. Ukraina jest również kluczowym partnerem inicjatywy Partnerstwa Wschodniego oraz polskiego Programu Współpracy Rozwojowej – powiedziała Marta Gajęcka, Członek Zarządu NBP. – Od wielu lat Narodowy Bank Polski udziela wsparcia ukraińskiemu bankowi centralnemu. Rezultaty naszej współpracy są fascynujące. Z satysfakcją obserwujemy rozwój Narodowego Banku Ukrainy, który staje się nowoczesną i dobrze zarządzaną instytucją, docenianą w wielu obszarach i zasłużenie nagradzaną za swoje znaczące osiągnięcia. Cieszymy się, że mamy w tym swój udział”.

Według Prezesa Banku Litwy Vitasa Vasiliauskasa: „Zarówno Unii Europejskiej, jak i Ukrainie zależy na kontynuowaniu budowy nowoczesnego i transparentnego systemu bankowego na Ukrainie z NBU na czele tego procesu. W tym celu Bank Litwy, Narodowy Bank Polski oraz NBU podejmują konkretne działania w ramach finansowanego przez UE projektu twinningowego, wymieniają się najlepszymi doświadczeniami z bankowości centralnej i wspierają się nawzajem w dążeniu do osiągnięcia pozycji jeszcze skuteczniejszego i aktywnego partnera na arenie międzynarodowej, generując przy tym wartość dodaną dla społeczeństwa każdego z tych krajów”.

Chloé Allio z Delegacji UE na Ukrainę podkreśliła, że „działania NBU dobrze służą ukraińskiej gospodarce i społeczeństwu, pozwalając utrzymać stabilność makroekonomiczną, zrestrukturyzować cały sektor bankowy i przeprowadzić go przez kryzys spowodowany pandemią bez znaczących strat. Narodowy Bank Ukrainy już obecnie jest silną, niezależną i kompetentną instytucją. Jesteśmy przekonani, że projekt twinningowy, dzięki wymianie najnowszych doświadczeń z partnerskimi bankami centralnymi, będzie wsparciem przy dostosowaniu do praktyki UE w obszarze bankowości i płatności oraz przyczyni się do dalszego umacniania międzynarodowej pozycji NBU”.

Na razie, ze względu na pandemię Covid-19, wszystkie działania w ramach projektu są prowadzone zdalnie.

Uwaga redakcyjna:

Współpraca bliźniacza (twinning) jest instrumentem współpracy instytucjonalnej Unii Europejskiej między administracjami publicznymi państw członkowskich UE a krajami beneficjentami lub krajami partnerskimi. W projektach bliźniaczych łączy się doświadczenia i wiedzę ekspercką instytucji sektora publicznego z państw członkowskich UE i krajów beneficjentów w celu osiągnięcia konkretnych wyników w ramach wspólnie uzgodnionych działań partnerskich.

Więcej informacji znajduje się pod załączonym linkiem:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en

Podstawą prawną tego projektu jest umowa zawarta między Komisją Europejską a konsorcjum banków centralnych Polski (Narodowy Bank Polski – NBP; główny partner) i Litwy (Lietuvos bankas – LB; młodszy partner). Do czerwca 2022 r. na działania projektowe została przeznaczona kwota 1 mln EUR.


Kontakt dla mediów: e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 20 12.