NBP wypracował w 2021 roku prawie 11 mld zł zysku. Publikacja sprawozdania finansowego NBP

W 2021 roku Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 10 974 518,7 tys. zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 10 425 792,8 tys. zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 548 725,9 tys. zł.

NBP publikuje Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego.