Regulaminy

Regulaminy serwisów NBP | Regulaminy fixingu | Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych | Inne regulaminy

Regulaminy serwisów NBP | Regulaminy fixingu | Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych | Inne regulaminy

Regulamin fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych

Regulamin fixingu stawki referencyjnej „Polonia”

Obwieszczenie Prezesa NBP z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych”

Uchwała 10/2018 Zarządu NBP z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych”

Uchwała 7/2015 zarządu NBP z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych”

Obwieszczenie Prezesa NBP z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”

Uchwała Nr 20/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady ds. Systemu Płatniczego”

Regulamin Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-Pay — KGI AMI-Pay (Advisory Group on Market Infrastructures for Payments National Stakeholder Group — AMI-Pay NSG)

Zobacz również