Obieg gotówki w gospodarce

Obieg gotówki w gospodarce

Co kryje się pod pojęciami bank emisyjny i bank banków? W jaki sposób Narodowy Bank Polski zabezpiecza stały dostęp do gotówki? Jakie działania realizuje bank centralny w ramach obrotu gotówkowego? Kim są uczestnicy krajowego obrotu gotówkowego? Jaką drogę przebywają w ramach obrotu gotówkowego banknoty i monety?

Do pobrania