Odpowiedzi na pytania redakcji Business Insider

W jakich przepisach/ustawach uregulowana jest kwestia tego, że Prezes NBP reprezentuje Polskę we władzach Banku Światowego i EBOiR?

  1. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim – art. 11 ust. 3 (Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych).
  2. Zgodnie z ustawą o NBP (art. 11 punkt 3): „Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych”.

Czy ten zapis oznacza, że Rada Ministrów może zdecydować, że Prezes NBP nie reprezentuje Polski w Banku Światowym i/lub EBOiR?

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o NBP reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP. Rada Ministrów ma natomiast kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych.