Operacje otwartego rynku

Operacje otwartego rynku

W jakim celu bank centralny kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe? Jak Narodowy Bank Polski może zwiększać lub ograniczać wielkość środków na rachunkach banków w banku centralnym? Czym są transakcje REPO i Reverse REPO?

Do pobrania