Opinia prawna dr. hab. Roberta Suwaja w sprawie oceny działalności Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Opinia prawna w sprawie oceny działalności Prezesa Narodowego Banku Polskiego w kontekście konstytucyjnego zakazu prowadzenia działalności politycznej i publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością urzędu.

Dokument do pobrania (PL)

Dokument do pobrania (ENG)