Opinia prawna – wykładnia art. 227 ust. 4 Konstytucji RP – dr. hab. Grzegorza Pastuszki

Opinia prawna – wykładnia art. 224 ust. 4 Konstytucji RP w kontekście medialnych zapowiedzi pociągnięcia Prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Dokument do pobrania