Opinia RPP do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

Narodowy Bank Polski opublikował dokument: Opinia RPP do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

Opinia RPP do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.