Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 6 września 2023 r.

Narodowy Bank Polski opublikował dokument: Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 6 września 2023 r.