Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 7 grudnia 2022 r.

Narodowy Bank Polski opublikował dokument: Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 7 grudnia 2022 r.