Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 9 listopada 2022 r.

Narodowy Bank Polski opublikował dokument: Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 9 listopada 2022 r.