Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 9 stycznia 2024 r.

Narodowy Bank Polski opublikował dokument: Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 9 stycznia 2024 r.