Oświadczenie w sprawie dzieł sztuki w Narodowym Banku Polskim

W związku z dzisiejszą (28 marca 2017 r.) publikacją dziennika „Fakt”, dotyczącą dzieł sztuki znajdujących się w dyspozycji Narodowego Banku Polskiego, Biuro Prasowe NBP przekazuje poniższe oświadczenie:

Twierdzenia zawarte w artykule red. Radosława Grucy pt. „W NBP giną dzieła sztuki” (dziennik „Fakt” nr 73 (4083) z 28 marca 2017 r.) są nieprawdziwe.

Narodowy Bank Polski stał się właścicielem kolekcji dzieł sztuki należącej wcześniej do Spółki Art. „B” w likwidacji. Wszystkie dzieła tworzące tę kolekcję zostały przejęte protokolarnie, wycenione, ujęte w ewidencji księgowej oraz ubezpieczone do wartości wynikającej z wyceny. Ewidencja zawiera również informacje, gdzie dzieła sztuki są eksponowane. Nieprawdziwa jest także informacja podana w ww. artykule, jakoby NBP przejął kilkadziesiąt dzieł Pabla Picassa. Żadne z tych dzieł nie pozostaje w posiadaniu osób, w tym także osób niezatrudnionych w NBP. Ponadto wyjaśniamy, że do zadań Zakładu Usług Gospodarczych, o którym mowa w ww. artykule, nie należało nigdy gospodarowanie dziełami sztuki i prowadzenie ich ewidencji.

Narodowemu Bankowi Polskiemu zależy, aby dzieła sztuki będące w jego posiadaniu były dostępne szerokiej publiczności, dlatego planuje przygotowanie w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka ich rotacyjnej ekspozycji.