Pieniądz niepodległej Rzeczpospolitej

Film przedstawia historię dwóch walut, które obowiązywały w Polsce pomiędzy pierwszą i drugą wojną światową. O zjawisku hiperinflacji i niezwykle ważnej reformie walutowej z 1924 r., a także o tym, dlaczego banknoty z tego okresu często uważane są za małe dzieła sztuki. Film należy do cyklu: „Śladami polskiego pieniądza”, który został zrealizowany w Centrum Pieniądza NBP.