Plany numizmatyczne NBP na 2022 rok

Narodowy Bank Polski poinformował o opublikowaniu planu emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2022 r.

Od nowego roku NBP planuje emisję 21 tematów. Kontynuowana będzie popularna seria „Wielcy polscy ekonomiści”.
Na wiosnę wyemitowane zostaną monety poświęcone Władysławowi Grabskiemu, Leonowi Biegeleisenowi i Janowi Lewińskiemu. Jesienią do obiegu trafią wartości z wizerunkami Władysława Zawadzkiego i Michała Kaleckiego.

Na maj planowana jest emisja srebrnych monet kolekcjonerskich w zestawach – „Polskie banknoty obiegowe”. To drugi komplet monet poświęcony współczesnym polskim pieniądzom wybitym w kruszcu szlachetnym. Pierwszy został przygotowany w 2019 r. – zawierał złote i srebrne monety kolekcjonerskie „100 lat złotego”.

W listopadzie planowana jest emisja banknotu o nominale 20 zł z wizerunkiem Mikołaja Kopernika – wybitnego polskiego astronoma i ekonomisty, autora traktatu Monetae cudendae ratio (O sposobie bicia monety).***

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.